Chuyên mục

Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến : 33
Tổng truy cập : 57,998

Thông báo - Hướng dẫn

Thông báo về việc tiếp nhận đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố năm 2020 (10/09/2020)

 

Chi tiết Thông báo số 62/TB-SKHCN ngày 10/9/2020 của Sở KH&CN;

 

Quyết định phê duyệt Kế hoạch hoạt động giai đoạn 2016-2020 của các chương trình nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế thành phố Hải Phòng đến năm 2020 (Quyết đinh số 818/QĐ-UBND);

 

Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước thành phố Hải Phòng (Quyết định số 2848/QĐ-UBND);

 

Các Biểu mẫu đề xuất.